Redovni faktoring

Otkup nedospjelog postojećeg ili budućeg kratkoročnog potraživanja.

 • Bez komplikovanih procedura.
 • Brzo do odobrenja zahtjeva.
 • Novac na računu u toku 72 sata.
 • Mogućnost faktoringa bez regresa.

Obrnuti faktoring

Plaćanje obaveza i izmirenje potraživanja prema Vašim dobavljačima umjesto Vas.

 • Bez komplikovanih procedura.
 • Brzo do odobrenja zahtjeva.
 • Plaćanje kroz 72 sata.

Međunarodni faktoring

Redovni i obrnuti faktoring kada je jedna od strana u poslu iz inostranstva.

 • U saradnji sa partnerima u Srbiji.
 • Bilo koja od strana u inostranstvu.
 • Odobrenje kroz 3 do 5 dana.
 • Bez komplikovanih procedura.